از تولد تا امامت و شهادت امام حسین {ع}   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  نویسندگان

فروردین

  آرشیو شده ها

امرداد ۸٧
مهر ۸٥
اردیبهشت ۸٥
اسفند ۸٤
آبان ۸٤
خرداد ۸٤

  بچه باحالها

 

  آمار بازدید ها


  RSS 2.0  

عناوین مطالب وبلاگ از تولد تا امامت و شهادت امام حسین {ع}

شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٧ :: شنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٧
جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٧ :: جمعه ۱۸ امرداد ،۱۳۸٧
پنجشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٧
پنجشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٥ :: پنجشنبه ٢٧ مهر ،۱۳۸٥
تاریخ عملیاتهای ایران علیه عراق متجاوز در طی ۸ سال جنگ :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
تاريخ حملات شيميايی عراق عليه ايران در طی ۸ سال جنگ نابرابر :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٥
شلمچه روز ما گشته شب تار :: سه‌شنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٤
جنایات صدام و حامیانش در طی ۸ سال جنگ نابرابر :: یکشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٤
جمعه ٦ آبان ،۱۳۸٤ :: جمعه ٦ آبان ،۱۳۸٤
یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ۸ خرداد ،۱۳۸٤