تاريخ حملات شيميايی عراق عليه ايران در طی ۸ سال جنگ نابرابر

 
 
                                            سال ۱۳۵۹ 
 
تاريخ حمله نخستين حمله شيميايی ۲۳/۱۰/۱۳۵۹ منطقه مابين هلاله و نی خزر در ۵۰ کيلو متری غرب ايلام تعداد حملات انجام يافته طی سال ۱ يک دفعه نوع عوامل شيميايی خفه کننده وسيله پرتاب مهمات خمپاره تعداد کشته شدگان ۱۰ ده نفر تعداد مجروحان ۸۳ هشتاد و سه نفرهدف از حمله شيميايی در هم شکستن مقاومت نيرو های ايران
 
 
 
 
 
اطراف سومار

 

 

 

 

 

 

سال ۱۳۶۰تاريخ حمله ۱۳۶۰ منطقههويزه ارتفاعات الله اکبر - پل نادری و خرمشهرتعداد حملات انجام شده طی سال ۴ چهار بار نوع عوامل شيميايی سارين . جی . اف - تابون وسيله پرتاب مهمات توپ . خمپاره تعداد کشته شدگان ۳۸ نفر تعداد مجروحان ۳۸۴ نفر هدف از حمله شيمياييضربه زدن به قوای ايران - ايجاد رعب و وحشت ميان رزمندگان

 

 

Home - shohada5

 

 

 

 

 

 

 

 ای که در اين حوالی غربت مارا ديدی صدای ناله ی بچه های مارا شنيدی ؟

 

Home - shohada5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال ۱۳۶۱تاريخ حمله ۱۳۶۱ منطقه

آبداد – سوسیال – تنکاب - شمال غرب- شلمچه و شهرهای جنوب

تعداد حملات انجام شده طی سال

11 بار

نوع عوامل شيميايی سارين - سومان - تابون - وسيله پرتاب مهمات موشک زمين به زمين - خمپاره - توپتعداد کشته شدگان

13 نفر

تعداد مجروحان

21 نفر

هدف از حمله شيمياييجلو گيری از حملات رزمندگان

 

 1853-08.jpg

 

سال ۱۳۶۲تاريخ حمله ۱۳۶۲ منطقه

مناطق عملیاتی والفجر 6 در جبهه مرکزی و مناطق عملیاتی خیبر در جبهه حنوب

تعداد حملات انجام شده طی سال

45 بار { چهار برابر سال قبل } 

نوع عوامل شيميايی

عامل اعصاب تابون

وسيله پرتاب مهمات

هواپیماتوپ

تعداد کشته شدگان ۲۱۶تعداد مجروحان 1700 تن

هدف از حمله شيميايي

جبران ضربات وارده از سوی نیروهای ایران طی عملیلت والفجر6 در جبهه مرکزی و عملیات خیبر در جبهه جنوب و عقب راندن ایرانی ها از جزایر مجنون که طی عملیات خیبر تصرف شد

 

شهداي عمليات بدر که با گاز شيميايي به شهادت رسيدند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رژیم عراق از ابتدای جنگ به طور محدود از گلوله های شیمیایی استفاده می کرد در جریان عملیات والفجر 2 عراق به

طور وسیع با استفاده از هواپیما مبادرت به بمباران شیمیایی غرب جاده پیرانشهر – رواندوز کرد .

 

 Home - shohada5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این حمله که در ساعت 7 صبح روز سه شنبه 18 مرداد ماه سال 62 به وقوع پیوست . که منجر به شهادت و

/ 0 نظر / 1927 بازدید